Biografi – Björn Wessman

Björn Wessman är konstnären med en master i konstvetenskap och en kandidatexamen i litteratur som är otroligt produktiv och medverkat i flera utställningar i olika konstellationer bara under senare år. En biografi över Wessman berättar att han föddes 1949 i Hässleholm i Skåne och redan under barndomen fascinerades han av naturens skönhet och föränderlighet. Runt 25 år gammal började han studera litteraturvetenskap vid Örebro universitet och fortsatte därefter till vidare konststudier i Stockholm. Sedan examen 1981 har han försörjt sig heltid på måleriet genom sina färggranna landskapstavlor med inspiration från lika delar svensk fjällvärld som från en fransk småby. Hans målningar är som en biografi över hans liv.

Förutom målningen ägnar sig Wessman åt att skriva och han har gett ut tre böcker. De är alla en biografi över livsepoker i hans liv. Den första boken som han gav ut heter Aniane och titeln syftar på den lilla by i Frankrike som blivit hans andra hem och där han även driver en ateljé. Från Aniane hämtar han många av de motiv som finns med i hans tavlor. I boken Mänga visas Wessmans konstnärskap under en tioårsperiod. Som läsare får vi följa en utveckling från 1997 fram till 2007 där han utforskar mångfald, mättnad och fyllnad genom färgens värld. Allt det beskriver innebörden av ordet Mänga enligt Wessman själv.

Biografi av Björn Wessmans palett av färger

Biografi som samlingsverk

Vill du ta del av en fullständig biografi över Björn Wessmans liv rekommenderas bibliofilupplagan Aniane. I den visas byn och dess omgivningar upp genom bilder, berättelser och film på tillhörande DVD-skiva. Upplagan säljs endast i begränsat antal och vid beställning får du ett signerat exemplar av konstnären och författaren. Dessutom ingår två litografier, som i original är gjorda i olja och filmen Landskapen i mig av Jan Forrsell. Ett annat bra sätt att lära sig mer om en målare och hens konstnärskap är att gå på en utställning och se tavlorna på nära håll i verkligheten. Många gånger medverkar konstnären själv på vernissagen.